Thiết kế web Drupal Blog

Học Drupal 7 - Ngày thứ nhất

Phần cốt lỗi của Drupal CMS chính là khái niệm node (tiếng Việt nghĩa là nút), theo đó, toàn bộ hệ thống là một mạng lưới thông tin được liên kết với nhau thông qua những điểm nút này. Những điểm nút này có sự liên kết với nhau theo từng nhóm (taxonomy, content type), được tạo bởi user để chứa những thông tin cần thiết trong hệ thống.

Theo mặc định, node số 0 là trang chủ của website. Bạn có thể tiếp tục tạo node số 1 chứa thông tin Giới thiệu về website và cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ có một tập hợp những node chứa thông tin để người dùng vào xem.

Học Drupal 7 trong 3 ngày

Tính tới thời điểm hiện tại, tháng 1/2015, Drupal 7 đang là phiên bản mới nhất, ổn định nhất và đang được sử dụng rộng rãi cho hầu hết những website Drupal trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Drupal đã và đang phát triển không ngừng và hình thành nên cộng đồng những nhà phát triển web Drupal riêng.

Thiết kế web Drupal cũng là một trong những đơn vị phát triển web Drupal đi tiên phong trong nước và hiện đã xây dựng thành công hơn 100 websites chạy trên nền tảng Drupal 5, 6 và 7 kể từ 2009.